צרו קשר:052-3347171

הדברה ירוקה

בית » הדברה ירוקה

לקוחות ממליצים

תכשירים המיועדים להדברה תברואית מחויבים ברישום המשרד להגנת הסביבה, וכיום לא קיימים תכשירים רשומים המוגדרים: “אורגניים” או“ירוקים“. מדינת ישראל והמשרד להגנת הסביבה מעודדים הדברת מזיקים ביתיים המשולבת בפעולות למניעת הופעה והתפשטות מזיקים כדוגמת – איטום סדקים וחריצים במטבח; ניקיון החצר מגרוטאות וצמחייה סבוכה, כל זאת כדי להפחית את השימוש בתכשירי הדברה. ורק אז עם הבעיה לא נפתרה שימוש בחומרי הדברה בעלי רעילות נמוכה לאדם ולאיכות הסביבה , רוב חומרי ההדברה הכימיים היום בשוק הם על בסיס פירתרואידים .

פירתרואידים הם חומרי הדברה סינתטיים שסונתזו כימית על מבנה הכימי של הפירתרינים שהם חומרי הדברה שמופקים מתרמילי הזרע של פרחים מיובשים של הצמח הרב-שנתי  פירתרום , חומרים אלה מעטים בשוק והיצור שלהם יקר מאד .

לפירתרואידים השפעה מהירה על חרקים ופוטנציאל נמוך של רעילות לאדם. הרעילות העיקרית לאדם מתבטאת באלרגיה.

כיום שמדברים על הדברה ירוקה הכוונה היא להדברה בממשק משולב , הוא בשפה המקצועית

Integrated Pest Managementt ובקיצור IPM  ממשק משולב למניעת מפגעי מזיקים , עבודות אחזקה של באתר ההדברה כגון חסימת דרכי גישה ניקיון וסנטציה ניקיון וסידור חצר מגרוטאות יבוש מקורות מים עומדים איתור וניטור לאורך זמן ושימוש בגורמים טבעיים לחיסול המפגע כגון תנשמות למכרסמים דגי גמבוזיה לזחלי יתושים , ורק כאשר אין ברירה שימוש בחומרי הדברה .

אז כאשר מבטיחים לכם ריסוס הבית או המשרד בחומרים ירוקים  בידקו טוב למה הכוונה כי אין חומרים המוגדרים חומרי הדברה ירוקים /אורגניים בעלי רישיון של המשרד להגנת הסביבה.

צרו קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר!

רן שירותי הדברה מתחייב לעבוד ע”פ החוק במדינה , להשתמש אך ורק בחומרי הדברה המאושרים לשימוש ע”י המשרד להגנת הסביבה.

רן שירותי הדברה מעניק על בסיס חוזה מול הלקוחות העסקיים שירותי הדברה בממשק IPM

להזהרת המשרד להגנת הסביבה בדבר פרסום מטעה של שירותי הדברה ירוק היכנסו

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Exterminators/Pages/GreenExtermination.aspx

ירוק

Call Now Button